TARİHÇE

1958'DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE MADEN-İŞ

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, "Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu" adıyla, Zonguldak Maden İşçileri Sendikası, Zonguldak Maden Başçavuşları Sendikası, Zonguldak Maden Katipleri Sendikası, Tunçbilek Maden İşçileri Sendikası, Ergani Bakır Madeni İşçileri Sendikası, Armutçuk Maden İşçileri Sendikası ve Divriği Demir Çelik Kalkınma Sendikası tarafından 18 Ağustos 1958'de kuruldu. Kurucu Genel Başkanı Ömer Karahasan'dır.

Genel Merkezi Ankara'da bulunan ve ilk genel kurulunu 1959'da gerçekleştiren Federasyon hızla genişlemiştir. İlk genel kurulunda Kemal ÖZER'in genel başkanlığına seçildiği Federasyon, 1960 yılında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) üye olmuştur.

Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu, kurulduktan sonra hızla örgütlenmiştir. 1969 yılı itibariyle federasyona bağlı 34 sendika, 70 bin işçi bulunmaktaydı. Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre, federasyona üye işçi sayısı, 1977 yılında 100 bin üyeyi aşmıştır.

1983 yılında çıkartılan 2821 ve 2822 sayılı yasalar federatif tip örgütlenme yerine, milli tip örgütlenmeyi getirmiştir. Bu yeni yasal düzenlemeye bağlı olarak Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu da, 3 Temmuz 1983 yılında gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulunda milli tipe dönüşerek "Türkiye Maden İşçileri Sendikası" (kısa adı "Türkiye Maden-İş) adını almıştır. Daha önceden federasyona bağlı olan sendikalar, Türkiye Maden-İş'in şubeleri olmuşlardır. Sendikanın 4 Aralık 1983'te gerçekleştirilen ilk genel kurulunda Mustafa ORHAN Genel Başkanlığa seçilmiştir.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın 1989 yılında gerçekleştirilen 3. genel kurulunda sendikanın 1983 yılından beri görevde olan yönetim kurulu büyük ölçüde değişmiş, Genel Başkanlığa H.Hüseyin KAYABAŞI, Genel Başkan Yardımcılığına Nevzat YAVUZ, Genel Sekreterliğe Ekrem SAMİ, Genel Mali Sekreterliğe Mustafa ENGİN, Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine Orhan ŞİMŞEK, Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreterliğine Mahmut PEKER, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreterliğine ise İsmail MENGÜ seçilmiştir. Genel Eğitim ve Araştırma Sekreterliğine seçilen İsmail MENGÜ'nün şubedeki görevine geri dönmesi üzerine, yerine yönetim kurulu birinci yedeği olan Mustafa ÇİFTÇİ getirilmiştir.

Sendikanın 1992 yılında gerçekleştirilen 4. genel kurulunda görevdeki yönetim kurulu tek liste olarak seçime girmiş ve göreve yeniden seçilmiştir.

1995 yılındaki 5. genel kurulda Genel Başkan H.Hüseyin KAYABAŞI yeniden göreve getirilirken diğer yönetim kurulu üyelikleri şu isimlerden oluşmuştur:
Nevzat YAVUZ (Genel Başkan Yardımcısı),
İsmail MENGÜ (Genel Sekreter),
Mustafa ENGİN (Genel Mali Sekreter),
Orhan ŞİMŞEK (Genel Teşkilatlandırma Sekreteri),
Ferit BENGİSU Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri),
İhsan DOKUR (Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri)

Sendikanın 1999 yılında gerçekleştirilen 6. Genel Kurulunda seçime iki liste ile girilmiş ve seçimi Genel Başkan H.Hüseyin KAYABAŞI'nın listesi kazanmıştır. Genel Kurul sonunda yönetim kurulu şöyle oluşmuştur:
Hüseyin KAYABAŞI (Genel Başkan),
Nevzat YAVUZ (Genel Başkan Yardımcısı),
İsmail MENGÜ (Genel Sekreter),
Mustafa ENGİN (Genel Mali Sekreter),
Orhan ŞİMŞEK (Genel teşkilatlandırma Sekreteri),
Ejder GÖK(Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri),
İhsan DOKUR (Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri)

20-21 Eylül 2003 tarihinde yapılan 7. Genel Kurulda oluşan liste ise şöyledir:
Hasan Hüseyin KAYABAŞI (Genel Başkan),
Murat BEKEM (Genel Başkan Yardımcısı),
Nayim SEZER (Genel Sekreter),
İsmail ASLAN (Genel Mali Sekreter),
İbrahim AYAZ (Genel Teşkilatlandırma Sekreteri),
Ekrem FEDAİ (Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri),
Nurettin İNCE(Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri)

2005 yılında Nurettin İnce'nin vefatı nedeniyle Genel Eğitim Sekreterliği görevine o dönemin Hisarcık Şube Başkanı Ramazan Altınsoy getirildi.

Sendikanın 2-3 Haziran 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu Genel Başkan dışında değişmiştir. Oluşan yeni yönetim şöyledir:
Hasan Hüseyin KAYABAŞI (Genel Başkan),
Murat BEKEM (Genel Başkan Yardımcısı)
Levent ELBİNSOY (Genel Sekreter),
İsmail ASLAN (Genel Mali Sekreter),
Nurettin AKÇUL (Genel Teşkilatlandırma Sekreteri),
Ekrem FEDAİ (Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri),
Ahmet Levent EŞİYOK (Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri)

9 Kasım 2008 tarihinde sendika olağanüstü genel kurula gitmiş ve yeni bir yönetim oluşturulmuştur. Olağanüstü Genel Kurul sonrası oluşan Yönetim Kurulu şöyledir:
Ekrem FEDAİ (Genel Başkan),
Murat BEKEM (Genel Başkan Yardımcısı),
Vedat ÜNAL (Genel Sekreter),
İsmail ASLAN (Genel Mali Sekreter),
Nurettin AKÇUL (Genel Teşkilatlandırma Sekreteri),
Durmuş DÜZGÜN (Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri),
Ahmet Levent EŞİYOK (Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri).

1 Temmuz 2008 tarihinde Anatüzük 21. madde gereği yapılan görev dağılımı şöyledir:
İsmail ASLAN (Genel Başkan),
A. Levent EŞİYOK (Genel Başkan Yardımcısı),
Vedat ÜNAL(Genel Sekreter),
Murat BEKEM(Genel Mali Sekreter),
Nurettin AKÇUL (Genel Teşkilatlandırma Sekreteri),
Durmuş DÜZGÜN (Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri),
H. Hüseyin YILDIZ(Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri)

Sendikanın 14-15 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurulunda, Genel Başkan değişmiştir. Oluşan yeni yönetim şöyledir:
Nurettin AKÇUL (Genel Başkan),
Mahir YİĞİT(Genel Başkan Yardımcısı),
Vedat ÜNAL (Genel Sekreter),
Durmuş DÜZGÜN (Genel Mali Sekreter),
H. Hüseyin YILDIZ (Genel Teşkilatlandırma Sekreteri),
H. Hüseyin GÜRBÜZ (Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri),
Ahmet ÇÜMEN (Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri).

Sendikanın 25-26 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 10. Olağan Genel Kurulunda, oluşan yeni yönetim şöyledir.

Nurettin Akçul (Genel Başkan)
Gülahmet Güven ( Genel Başkan Yardımcısı)
Tamer Küçükgençay (Genel Sekreter)
Zekeriya Aydın (Genel Mali Sekreter)
Yasin Karatay (Genel Teşkilatlandırma Sekreteri)
H.Hüseyin Gürbüz (Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri)
Ahmet Çümen (Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri)

Sendikanın 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 11. Olağan Genel Kurulunda beşe düşürülen yeni yönetim şöyledir.

Nurettin Akçul (Genel Başkan)
Şeref Zeyrek (Genel Başkan Yardımcısı)
Tamer Küçükgençay (Genel Sekreter)
Zekeriya Aydın ( Genel Mali Sekreter)
H. Hüseyin Gürbüz (Genel Toplu Sözleşme ve Mevzuat Sekreteri)


Sendikanın 21 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen 12. Olağan Genel Kurulunda dörde düşürülen yeni yönetim şöyledir:


Nurettin Akçul (Genel Başkan)
Şeref Zeyrek (Genel Başkan Yardımcısı)
Mehmet Ali Çakır (Genel Sekreter)
Zekeriya Aydın (Genel Mali Sekreter)