SOMA ŞUBEMİZ'DE EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ
HABER / DUYURU

SOMA ŞUBEMİZ'DE EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Türkiye Maden İş Sendikası -

Soma Şubemizde 21 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilen seminere genel merkez yönetiminden, Genel Başkan H. Hüseyin Kayabaşı, Genel Sekreter Levent Elbinsoy, Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Levent Eşiyok katıldı.

Seminerin açış konuşmasını Şube Başkanı Vedat Ünal yaptı.

Ünal, insanlık tarihinin iyinin, kötüyle, ezilenin ezenle, haklının haksızla, özgürlük isteyenlerin zalimlerle mücadelesi olduğu belirterek Bugün ülkemizde emekçi halk kesimleri ve işçi sınıfı zor günler yaşıyor.

Emperyalistler, yerli, yabancı sermaye sınıfı, soyguncu, talancı, rantiyeci sınıflar işimize ve aşımıza her gün yeni bir yöntemle saldırıyor.

Bağlı bulunduğumuz en üst örgütümüzden işçileri alanlara çıkartacak kararları aldıramadılar. Konfederasyonumuzdan tam karar çıkmadı dedi.

Ünal, gelecek tasarısı, geleceğe inancı olmayan bir sınıfın mücadelesinde başarılı olma şansı olmadığını belirterek Gelecek umudu yaratılmadığı sürece hak alma ve yeni saldırılara karşı mücadeleleri vermek mümkün değildir. Bizim mücadelemiz başta umudu yeşerten iş, ekmek, özgürlük ve gelecek mücadelemizde güçlü bir dayanışma, birlik sağlayan, örgütlülük yaratmak olmalıdır dedi.

Ünal?dan sonra kürsüye Genel Başkan H. Hüseyin Kayabaşı geldi.

Kayabaşı, Türkiye'de çalışma yaşamı ve sendikacılık hareketinde yaşanan temel sorunlarda hala 12 Eylül Askeri Darbesi'nin ve darbenin ardından oluşturulan anti-demokratik düzenlemelerin etkisi olduğunu belirterek Türkiye'yi ucuz emek cenneti yapma doğrultusunda gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapıldı. Sendikacılık hareketi olarak bu anti-demokratik koşullarda mücadele ettik.

Anti-demokratik yasaların değişmesi için mücadele ettik, ancak, iktidara gelen hemen her siyasal bu yasakların devamı doğrultusunda bir yaklaşım ortaya koydu. Çünkü, ucuz emek cennetinin devam etmesini istiyorlardı. Bugün de hala bu anti-demokratik unsurları taşıyan yasalarla sendikalar olarak faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Bu nedenledir ki, örgütlenmede, toplu iş sözleşmesi sürecinde büyük sorunlar yaşıyoruz. Çünkü, bu hakları tam olarak kullanılır kılan nitelikler çalışma yasalarımızda yok dedi.

Kayabaşı, konuşmasında ekonomik gelişmelere de değinerek Sıcak paraya dayalı büyüyen ekonominin kırılganlığı her geçen gün artıyor. Enflasyon yüzde10'larda açıklanırken, faizler yüzde 20'yi aşmaya başladı. Türkiye'nin uygulanan ekonomik politika ile çarkını çevirmesi her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Ekonomide yavaş yavaş stagflasyon olgusu ortaya çıkıyor. Hükümetin gerilimi artıran uygulamaları, politikası da bu süreci hızlandırıyor. işsizlik ve buna paralel olarak yoksulluk artıyor. Uygulanan Tabi ki, yaşanır bir dünya için Kyoto Sözleşmesi'nin gereklerinin yerine getirilmesi önemli. Ama, Türkiye gibi enerji açığı her geçen gün artan ve enerjisi büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülkenin, kömür gibi yerli kaynaklarını kullanmasının da önüne geçilmemeli. Doğalgaza bağımlılık yüzde 50'ler düzeyinde olan ülkemizde yerli kaynaklar çok büyük önem taşıyor. Elbette ki, yerli kaynaklarımız da çevre duyarlı hale getirilip, gerekli önlemler alınıp kullanılmalı dedi.

Kayabaşı'dan sonra kürsüye Sendikamız Eğitim-Basın Müdürü Dr. Fikret Sazak geldi. Sazak İstihdam Paketi ve Çalışanlara Etkileri konulu bir sunuş yaptı. Sazak'tan sonra kürsüye Türk-İş Sosyal Güvenlik Uzmanı Celal Tozan geldi. Tozan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasasını anlattı.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından seminerin kapanış konuşmasını yapmak üzere Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri A. Levent Eşiyok geldi. Eşiyok, sendika olarak belirlenen program çerçevesinde taban eğitim seminerlerini sürdürdüklerini belirterek Seminerlerde çalışma yaşamındaki güncel gelişme ve sorunlar konusunda üyelerimizi bilgilendirme yaklaşımı çerçevesinde konularımızı belirliyoruz. Bu çerçevede, 2008 yılı yaz-sonbahar döneminde çalışanlar açısından önemli sonuçlara yol açan Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası düzenlemelerini işliyoruz. Özellikle emekliliğini hak etmiş olan arkadaşlarımızın bu konudaki endişelerini gidermeye,zihinlerindeki soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Yine, çalışma hayatı açısından bazı sonuçları ortaya çıkaran istihdam paketi yasasını da seminerlerimizde uzmanımız anlatıyor dedi.

Eşiyok, katılımcılardan, seminerde edindikleri bilgileri mutlaka iş yerlerinde arkadaşlarıyla paylaşımlarını da isteyerek O zaman bu seminerlerimiz amacına ulaşmış olacaktır. Sizlerden bunu rica ediyorum dedi.