MADEN-İŞ SENDİKASI 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU
HABER / DUYURU

MADEN-İŞ SENDİKASI 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

Türkiye Maden İş Sendikası -

MADEN-İŞ SENDİKASI 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF
A- DÖNEN VARLIKLAR 20.940.736,53
10- HAZIR DEĞERLER 16.728.278,45
100- Kasa 21.622,27
102- Bankalar 16.706.656,18

12- TİCARİ ALACAKLAR 3.516,80
126- Verilen Depozito ve Teminatlar 3.516,80

13- DİĞER ALACAKLAR 2.596.946,38
136- Diğer Çeşitli Alacaklar 2.596.946,38

19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1.611.994,90
195- İş Avansları ve Şube Avansl. 1.611.994,90

B- DURAN VARLIKLAR 23.214.471,44
24- MALİ DURAN VARLIKLAR 4,80
240 Bağlı Ortaklıklar Hesabı 4,80

25- MADDİ DURAN VARLIKLAR 23.214.466,64
250- Arsalar 0,84
252- Binalar 13.409.063,69
254- Taşıtlar 6.154.959,13
255- Demirbaşlar 3.650.442,98
AKTİF TOPLAMI 44.155.207,97

PASİF
C- KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR 2.112.163,66
33- DİĞER BORÇLAR 126.762,33
335- Personele Borçlar 16.472,27
339- Diğer Çeşitli Borçlar 110.290,06

34- ALINAN AVANSLAR 572.586,94
349- Alınan Diğer Avanslar 572.586,94

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. 1.412.814,39
360- Ödenecek Vergi ve Fonlar 862.991,54
361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 538.151,94
369- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 11.670,91

D- ÖZKAYNAKLAR 42.043.044,31
57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 80.746.685,25
570- Geçmiş Yıllar Gelir-Gid.Farkı 80.746.685,25

58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI -46.535.250,00
580- Geçmiş Yıllar Gelir-Gid. Farkı -46.535.250,00

59- DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI 7.831.609,06
590- Dön.Net Gelir-Gider Farkı(+) 7.831.609,06

PASİF TOPLAMI 44.155.207,97