Gölge İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimleri Kütahya'da Gerçekleşti
HABER / DUYURU

Gölge İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Eğitimleri Kütahya'da Gerçekleşti

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sendikamız tarafından Maden işçilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği semineri 6-7-8 Eylül tarihlerinde Kütahya Yoncalı'da gerçekleşti.
Etkinliğin açılış konuşmasında, sendikamız Genel Başkan Danışmanı Maden Mühendisi Ertuğrul Bayrak, madencilik sektörü gibi tehlikeli ve yüksek riskli sektörlerde İş Sağlığı ve Güvenliği'nin, kamu kurumları, işveren ve çalışan için ortak sorumluluk olmanın ötesinde aileler ve maden tesislerinin bulunduğu yerleşimlerde ve genel kamu açısından yüksek bilinç gerektirdiği vurgusunu yaptı.
Proje Koordinatörü Sevna Somuncuoğlu da, proje ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak 16 kentte üyeleri olduğunu ifade eden Somuncuoğlu, 'Bizim için her şehir kendine özel sorunlara sahip. Bu yüzden bu çalışmanın ilk aşamasında mevcut durum analizi yaparken verileri toplamaya çalıştık. Elimizde veriler var ama henüz raporu çıkmadı. Bu veriler uzmanlar, akademisyenler tarafından değerlendiriliyor. Sanıyorum önümüzdeki senenin başında bu rapor çıkacak. Her kente özel bilgiler de olacak. Burada çalıştığımız arkadaşlarımız da ocaklardan gelme arkadaşlar, onlar da kendi deneyimlerini aktarıyorlar ve birbirimizden öğrenerek ilerlemeye çalışıyoruz' dedi.

PROJENİN AMACI HEDEF BÖLGELERDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK
Güvenlik kültürü çok boyutlu olmakla beraber, projede iki boyut ön planda.
1. İşçi ve işverenlerin çalışma alanının her bölümünde güvenlik konusunda, inanç, davranış ve değerleri
2. Çalışma alanında güvenliğin geliştirilmesi yönünden pratikler, kontroller ve politikalar
Özel anlamda projenin amacı; her seviyede sendikalaşma, örgütlenmeye dair haklar ve İSG ilişkilerinin gelişmesini desteklemek, işçi ve işverenlerin sendikalaşmasına katkı sağlamak, bireysel ve kurumsal İSG denetim ve yönlendirme kapasitesini güçlendirmek, hedef bölgelerde güvenlik kültürünü oluşturmak. Projenin uygulama illeri, Ankara (Nallıhan), Konya (Ilgın), Kütahya (Hisarcık, Tunçbilek), Sivas (Divriği), Amasya (Merzifon), Manisa (Soma), Kahramanmaraş (Afşin, Elbistan*), Eskişehir, (Seyitgazİ), Balıkesir, Muğla (Yatağan), Çanakkale, Mardin, Kayseri, Antalya, Isparta'dır. Ancak proje uygulama merkezleri üye sayıları ve konumları göz önünde bulundurularak 5 şube ile sınırlandırılmıştır. Bunlar, Manisa- Soma, Kütahya-Tunçbilek, Kahramanmaraş- Elbistan, Ankara- Nallıhan, Eskişehir –Kırka olarak belirlendi. Proje hedef kitleleri İSG'nin geliştirilmesi ve güvenlik kültürünün işlenmesine yönelik olarak, işçiler ve aileleri başta olmak üzere, işverenler ve yöneticiler, yöre halkı, yerel yönetimler ve yerel basın yayın kuruluşlarını kapsamakta. Hedef kitlelerin bahsedilen amaçlar doğrultusunda farkındalık düzeylerini arttırmaya yönelik olarak 4 temel faaliyet kurgulandı. Bu faaliyetler;
1. Mevcut durum analizi ve odak grup görüşmeleri; İSG'nin sendikalaşma ile sosyal diyalog ve sendikal haklar arasındaki ilişkileri her düzeyde geliştirmek, çalışanların ve işverenlerin sendikalaşmasına katkıda bulunmak amacıyla analiz ve çözüm önerileri sunmak üzere uygulanacak.
2. Eğitimler; Beş uygulama merkezinde madencilik sektöründe denetim ve rehberlik ile işçi ve temsilcilere eğitimler düzenlenerek sahada yer alan risklerin en aza indirgenmesi hedeflenerek uygulanacak.
3. Yarışmalar; Güvenlik kültürünü hedef bölgelerde oluşturmaya yönelik, anne-baba ve eşler için öykü-şiir, çocuklar için resim, işçiler için ise fotoğraf yarışması düzenlenecek.
4. İSG günleri; Güvenlik kültürünün yaşam biçimi olarak dönüştürülmesi hedefi dolayısıyla, uygulama merkezlerinde ikişer gün sürecek olan yöre halkı ile beraber işçilerin, sosyal etkinliklerle İSG'yi benimsemesi, çocuklar içinde güvenlik parkuru gibi oyun alanlarıyla bu alana ilgi duymaları hedeflendi.
Temel faaliyetler kapsamında uygulanacak olan projenin beklenen sonuçları;
1. Sendikalaşma ile İSG arasındaki ilişki hakkında durum analizi
2. İSG'nin önemi hakkında farkındalığın işçi, işveren ve işçi aileleri arasında gelişmesi
3. İSG 'ye ilişkin bireysel ve kurumsal farkındalığın artması
4. İyi uygulamalardan alınan dersler ve işçilerin teşviki
5. Gölge İSG uzmanları olarak işçi temsilcilerinin eğitimi.