Basın Açıklaması
HABER / DUYURU

Basın Açıklaması

Türkiye Maden İş Sendikası -


Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak sosyal medyada karşılaştığımız CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel'i dinlediğimizde muhalefetin başında olan bir partinin sözcüsünün 28.635 üyesiyle Türkiye'nin en büyük örgütlü Maden Sendikamıza yapmış olduğu söylemler kabul edilemez niteliktedir. Sözcü, şahsi sempati duyduğu, adına sendika bile diyemeyeceğimiz 604 üyesi olan ve marjinal grupların kuklası olan bir grubu 'sendikamız' olarak nitelendirmesi bir siyasi partinin ana tüzüğüne, genel yapısına, işleyişine ve menfaatine aykırıdır. Tüm siyasi partilerin kucaklaştırıcı, bütünleştirici olması gerekirken, Sözcünün söylemleri parti yapısına yakışmayan söylemlerdir.

Konu sendikamızın faaliyetlerinden öte kamu eliyle işletilen bir sahanın hangi gerekçeyle özel sektöre devrilmesiyle ilgilidir. Yetkin durumda olan, Türkiye Kömür İşletmeleri kendi eliyle işlettiği ekonomik sahalardan çekilip iştirak yöntemiyle verilmesi, gerekçelerini sadece yönetim hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi doğru değildir. Bahsedilen sahada, tüm maden sahalarında olduğu gibi kamu menfaatinin ön planda tutulması gerekmektedir, hal böyle iken basına yansıyan söylemlerde ana muhalefet partisinin konuyu saptırarak şahsileştirme çabaları takdire şayandır! Mevcut durumda Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak; özel sektör ve kamuda örgütlü olmamıza rağmen yukarıda bahsettiğimiz gerekçelerle üyelerimizin her an yanında olarak başlatılan hareketin daima destekçisiyiz ve konu hakkında yetkili olarak tek söz sahibiyiz. Bir kısım zümreleri istediği gibi değil; barışçıl ve emeğin hareketini hiçbir siyasi partinin uhdesine bırakmayacağımıza ve bu hareketin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasında sınırsız çabamızın tüm kamu oyunca bilinmesini arz ederiz.

NURETTİN AKÇUL
TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENEL BAŞKANI