2021 Yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu (TL
HABER / DUYURU

2021 Yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu (TL

Türkiye Maden İş Sendikası -

Türkiye Maden İşçileri Sendikası İktisadi İşletmesi
2021 Yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu (TL)
Gelirler Sendikal Faaliyet İktisadi İşletme Konsolide
Üyelik ve Dayanışma Aidat Gelirleri 43.373.172,83 43.373.172,83
Banka Faiz Gelirleri 2.332.771,36 2.332.771,36
Diğer Gelirler 1.229.776,60 735,50 1.230.512,10
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Gelirleri 1.050.123,35 1.050.123,35
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Kambiyo Karları 560.746,88 560.746,88
Hizmet (Konaklama) Satış Gelirleri 1.018.551,95 1.018.551,95
Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 17,45 17,45
Toplam 48.546.591,02 1.019.304,90 49.565.895,92
Giderler Sendikal Faaliyet İktisadi İşletme Konsolide
Yönetici Personel Stajyer Ücret ve Giderleri 29.026.746,11 29.026.746,11
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 8.694.382,96 8.694.382,96
Diğer Giderler 1.306.217,35 1.306.217,35
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Proje Giderleri 1.238.914,56 1.238.914,56
AB İş Güvenliği ve İş Sağlığı Avans Hesabı Kambiyo Zararları 448.720,98 448.720,98
Satılan Hizmet Maliyeti 3.149.769,45 3.149.769,45
Olağan Dışı Gider ve Zararlar 7.309,00 7.309,00
Toplam 40.714.981,96 3.157.078,45
43.872.060,41

Gelir Fazlası 7.831.609,06 -2.137.773,55 5.693.835,51