YER ALTI VE YERÜSTÜ MADEN OCAKLARI TOPLU MEZARA DÖNÜŞMESİN
BASIN AÇIKLAMASI

YER ALTI VE YERÜSTÜ MADEN OCAKLARI TOPLU MEZARA DÖNÜŞMESİN

Türkiye Maden İş Sendikası -
YER ALTI VE YERÜSTÜ MADEN OCAKLARI TOPLU MEZARA DÖNÜŞMESİN ÖZELLEŞTİRME VE TAŞERONLAŞTIRMALARDAN VAZGEÇİLSİN

2007 rödevans yöntemiyle özelleştirilen ve Afşin-Elbistan B Termik santraline açık ocak yöntemi ile linyit kömürü çıkarılan Çöllolar sahasında 6 ve 10 Şubat'ta meydana gelen heyelanlar sonucu 10 madenci yaşamını yitirmiştir.

Madencilere ulaşma yönünde umutlar tükenmiş ve gıyaplarında cenaze namazları kılınmıştır.

Madenci yakınlarına baş sağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyoruz.

Olayın doğal nedenlerle olmadığı ortada.

Heyelanın gerçek nedeninin belirlenmesini ve sorumluların yargı önüne çıkarılmaları sürecini takip ediyoruz.

Ancak gerçek sorumluları artık herkes biliyor.

Mustafa Kemal Paşa, Dursunbey, Karadon, Tersaneler, Ostim ve şimdi de Çöllolar...

Hepsinin adı iş kazası değil iş cinayetidir.

Gerçek sorumlu sosyal devleti tüccar devlete dönüştürenlerdir.

Gerçek sorumlu; özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarıdır.

Gerçek sorumlu; güvencesizleştirmeye dayanan sömürü politikalarıdır, insan emeğinin ve insan hayatının önemsiz kılınmasıdır.

Son yıllarda hızla devam eden özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamaları sonucunda yer altı ve yerüstü işletmeleri , işçiler için toplu mezarlara dönüşmektedir.

Özellikle 1980'li yıllardan sonra uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödövans vb. gibi yanlış uygulamalar kamu madenciliğini küçültmüş , kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş madencilik bilgi, birikim ve deneyimi dağıtılmıştır.

Madencilik sektörü, yoğun birikim ve deneyime sahip kurum ve kuruluşlar yerine deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılmıştır.

Sonuçta yeraltı ve yerüstü işyerlerinde sık aralıklarla meydana gelen iş cinayetlerinin özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları ile doğrudan ilgisi vardır.

Denetimsiz, kuralsız, kaza riskine açık, iş güvenliği ve işçi sağlığını öncelikleri arasına almayan, sendikal örgütlülüğün olmadığı bu anlayışlar terk edilmediği sürece toplu mezar olmaya hazır nice maden ocağı bulunmaktadır.

Bu nedenle özelleştirmeler durdurulmalı, taşeron sistemi iptal edilmelidir.

ILO'nun (Dünya Çalışma Örgütü) 176 sayılı madenlerde iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesi bir an evvel imzalanmalıdır.

İşletmeler sürekli ve etkili biçimde denetlenmelidir.

Teknik nezaretçi ve iş güvenliğinden sorumlu mühendis çalıştığı işletmenin personeli olmamalıdır.

Sendikal örgütlenmelerin önü açılmalıdır.

Son söz :
Termik santralların kömür ocaklarıyla birlikte özelleştirme kıskacında olduğu bir dönemdeyiz.

Maden ocaklarının toplu mezarlara dönüşmesinin önüne geçmek için, özelleştirme çalışmaları acilen durdurulmalıdır!