VARLIĞIMIZ MADEN İŞÇİSİNİN VARLIĞI İÇİNDİR...
BASIN AÇIKLAMASI

VARLIĞIMIZ MADEN İŞÇİSİNİN VARLIĞI İÇİNDİR...

Türkiye Maden İş Sendikası -

Sevgili Arkadaşlarım, Canlarım, Dostlarım,
Güveniniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin bu güvenine layık olmak için çalışacağız. Maden işçisinin adı iş kazalarıyla, ölümlerle anılmasın artık diye çalışacağız.

Yeraltının karanlığındaki madencinin yüzünü güldürmek için çalışacağız. Hak ettiği ücreti alsın diye çalışacağız. Özelleştirmeye kaçınılmaz deyip teslim olmayacağız... Sizlerle birlikte, sizden aldığımız güçle mücadele edeceğiz. Taşeron sistemine karşı, demokratik ve siyasal mücadelemizi vereceğiz. Sendikal örgütlenme için imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bütün maden işçilerini sendikamız çatısı altında örgütlemek için çalışacağız. Sizlere söz veriyorum. Sendikal demokrasiyi işleteceğiz. Birlik ve dayanışma şiarımız olacak. Sevgi, saygı, işbirliği sendikal harcımız olacak. Kavgacı olmayacağız ama uzlaşma adına teslimiyet içinde asla olmayacağız. Üyesinin hakkını aramada kararlı, mücadeleci bir sendikacılık anlayışı içinde olacağız. Bütün farklılıkları işçi kimliğinde eriten, yüzü işçi sınıfına, maden emekçisine dönük bir sendikacılık anlayışı içinde olacağız. Siyasetimiz maden işçisinin, işçi sınıfının, halkımızın çıkarları doğrultusunda bir siyaset olacak. Bölücü değil birleştirici, kaynaştırıcı bir anlayış içinde olacağız. Bu anlayışımızı Türk-İş'e de taşıma mücadelesi vereceğiz. Tüm bunları sizlerle birlikte yapacağız. Varlığımız maden işçisinin varlığı içindir. Bunun bilinci ve inancı içinde olacağız. Allah sizlere, maden işçisine karşı utandırmasın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Genel Başkan
Nurettin Akçul