SINIF DAYANIŞMASINA ZARAR VEREN TAVIR VE EYLEMLERİ KINIYORUZ
BASIN AÇIKLAMASI

SINIF DAYANIŞMASINA ZARAR VEREN TAVIR VE EYLEMLERİ KINIYORUZ

Türkiye Maden İş Sendikası -

17 Ocak Pazar günü Ankara da, başta 4-C köleliğine karşı direnen Tekel işçileri, İstanbul da işten çıkartılan itfaiye işçileri olmak üzere, ülke çapında direnişteki işçilerle dayanışmak ve mücadeleyi yükseltmek için Türk-İş önderliğinde, son yılların en kitlesel, geniş katılımlı ve coşkulu mitinglerinden birisi gerçekleştirilmiştir.

Miting sırasında ve mitingin ardından bazı gruplar tarafından gündeme getirilen ve provakatif olarak nitelendirilebilecek olan sloganlar, hareketler/eylemler, hem miting ile hedeflenenlere, hem Tekel ve itfaiye işçilerinin mücadelesine, hem Türk-İş örgütlüğüne, Türk-İş in birlik ve bütünlüğüne , hem de sınıf dayanışması duygusuna çok büyük zarar vermiştir.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu olarak, bu grupları ve gündeme getirdikleri ve Türk-İş i zaafa uğratacak yaklaşımları, tavırları, eylemlerinden dolayı şiddetle kınıyoruz.

Bu yaklaşım ve eylemler Türk-İş i hükümete ve işverenlere karşı mücadelesinde zaafa uğratacak, işçi sınıfı düşmanlarını sevindirecek davranış ve eylemlerdir.

Türk-İş tarafından hayata geçirilen eylemler, Türk-İş Başkanlar Kurulu nda oluşturulan ve karar altına alınan eylem takvimi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu eylemlerin, kararların değerlendirileceği, gerekiyorsa değiştirileceği veya geliştirileceği yer yine, bütün sendikaların temsil edildiği Türk-İş Başkanlar Kurulu olmalıdır.

Daha güçlü, belirlenen amaçları gerçekleştirecek bir Türk-İş için alanlarda kenetlenmeli, birlik ve dayanışma için mücadele kararlılığımızı dosta düşmana göstermeliyiz.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası
Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan İsmail Aslan