HAKLI DİRENİŞLERİNDE TEKEL İŞÇİLERİYLE BİRLİKTEYİZ
BASIN AÇIKLAMASI

HAKLI DİRENİŞLERİNDE TEKEL İŞÇİLERİYLE BİRLİKTEYİZ

Türkiye Maden İş Sendikası -

DEMOKRATİK HAKKKINI KULLANAN
TEKEL İŞÇİLERİNE YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ.

Ülkemizin çeşitli yerlerinden gelerek gasp edilmek istenen haklarını korumak için demokratik tepkilerini ortaya koyan TEKEL işçilerine yapılan biber gazlı, gözyaşartıcı bombalı ve basınçlı sulu saldırıları, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Mustafa Türkel in ve işçilerin gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Hükümeti, başta Tekel işçileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı BİMTAŞ A.Ş. de çalışan itfaiye işçileri, arkadaşları kıyıma uğrayan demiryolu emekçileri olmak üzere hak arayan bütün emekçilerin demokratik eylemlerine saygı duymaya ve taleplerine kulak vermeye çağırıyoruz.

Demokratik haklarını arayan emekçilere taleplerini dinlemek için işçilerin yanına gelen milletvekillerine, onları izleyen gazetecilere yapılan ve şiddet içeren müdahaleler, demokrasi ve toplumsal barış adına çok düşündürücü, endişe verici bir tablo ortaya çıkarmaktadır.

Demokrasi kavramını ağızlarından düşürmeyenlerin, demokratik yönetim anlayışının, ortadan kaldırılmak, kısıtlanmak istenen haklarını korumak için demokratik tepkilerini ortaya koyanlara şiddetle müdahale etmeyi değil, taleplerini dinlemeyi ve gereğini yerine getirmeyi gerekli kıldığının bilincinde olmaları gerekir.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu olarak Tekel işçileriyle haklı mücadelelerinde onlarla birlikte ve omuz omuza olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

TÜRKİYE
MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU