AFŞİN ELBİSTAN ŞİMDİ DE BAKIR MERKEZİ OLACAK
BASIN AÇIKLAMASI

AFŞİN ELBİSTAN ŞİMDİ DE BAKIR MERKEZİ OLACAK

Türkiye Maden İş Sendikası -

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKAMIZ GENEL BAŞKANI

NURETTİN AKÇUL:

'ENERJİ ÜSSÜ AFŞİN-ELBİSTAN BÖLGEMİZ ŞİMDİ DE BAKIR MADENİ MERKEZİ OLACAK

ELBİSTAN-AFŞİN BÖLGEMİZ KÖMÜRDEN SONRA BAKIR REZERVİYLE KALKINACAK'Biz sendika olarak uzun zamandır, ülkemiz maden potansiyelinin yeteri kadar değerlendirilemediğini, ülkemizin maden rezervlerinin yeterli arama/tarama çalışmalarıyla tespit edilemediği, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde bu çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtiyorduk.

Gerçekten de son yıllarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız'ın bu konudaki yaklaşımına paralel olarak MTA kurumumuz da büyük bir atak yaptı. Başta kömür olmak üzere birçok yeni maden rezervi saptadı. Kömür rezervimiz örneğin, son yıllardaki MTA'nın yoğun çabasıyla bulunan yeni rezervlerle kayda değer bir artış gösterdi.

MTA kurumumuz son dönemdeki bu takdire değer çalışmaları sonucunda Afşin ile Elbistan arasında kalan bölgemizde yaklaşık 1 milyar tonluk bir bakır rezervi bulduğunu açıkladı. Ülkemizdeki linyit kömür rezervinin yarısına yakınına sahip olan bölgemiz bundan böyle ülkemizin en büyük bakır madeni üretim merkezi olacak.

MTA'nın öngörülerine göre, bölgemizde bulunan bakır rezervi ülkemizin en büyük bakır rezervi konumunda. Aynı zamanda, bu rezervin içinde kurşun ve çinko da bulunması bu rezerve ayrı bir zenginlik katacak.

Bu bakır rezervi yıllık üretime de bağlı ama en az 100 yıl bölgemize çok büyük bir gelir ve yüksek bir istihdam sağlayacak. Bölgemizdeki işsizliğin azaltılmasına çok büyük katkı sağlayacak. Başta enerjiye hammadde üreten kömür sahaları olmak üzere maden işyerlerinde örgütlü sendika olarak, ülkemiz ve bölge insanımız adına büyük mutluluk duyduk. Dileğimiz bu rezervin kısa sürede ekonomiye kazandırılması için gerekli işletme yatırımlarının yapılması, üretime geçmesidir. Bu rezervin bulunmasında Enerji Bakanımız Sayın Taner Yıldız başta olmak üzere, MTA kurumumuzu ve emeği geçen herkesi kutluyoruz.

Bir noktanın altını Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak çizmek istiyorum: Bölgemizdeki kömür sahaları ve bu sahaların beslediği enerji santralleri yeni faaliyete geçenlerle birlikte, her geçen gün daha fazla istihdam yaratıyor. Şimdi yakın zamanda bu sürece inşallah bakır madeni de katılacak. İstihdam katlanacak. Biz enerji üssü olan ve bakır üssü olmaya aday olan bölgemizin ucuz emek bölgesi olmaması için büyük bir çalışma içindeyiz. İstiyoruz ki, ülkemiz kazansın, insanlarımız iş bulsun ama emeklerinin karşılığını alarak, insana yaraşır iş ortamlarında, insanca ücretlerle çalışsınlar. Bunun için sendika olarak bölgedeki maden işyerlerinde örgütlenmemizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün maden işçilerini çatımız altında toplanmaya, bütün demokratik örgütleri de bu insani çabamıza destek vermeye çağırıyoruz.