KÜTAHYA ŞUBEMİZ'DE EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ
HABER / DUYURU

KÜTAHYA ŞUBEMİZ'DE EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Türkiye Maden İş Sendikası -

Kütahya Şubemizde 28 Haziran Cumartesi günü yapılan seminere genel merkez yönetiminden Genel Başkan H. Hüseyin Kayabaşı, Genel Sekreter Levent Elbinsoy, Genel Mali Sekreter İsmail Aslan ile Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Levent Eşiyok katıldı.

Seminere ayrıca, SLİ Müessese Müdürü, Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürü ve yardımcısı, Türk-İş'e bağlı sendikaların Kütahya şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri kamu çalışanları sendikalarının Kütahya şubelerinin yöneticileri başta olmak üzere çok sayıda konuk da katıldı.

Kütahya Seminerinin açış konuşmasını, Kütahya ve Havalisi Şubesi Başkanı Ahmet Ateş yaptı.

Ateş, genel merkez yönetim kuruluna şubelerinde seminer düzenledikleri için teşekkür ettikten sonra Bu seminerde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile istihdam paketinin getirdiği düzenlemeler üyelerimize tüm boyutlarıyla anlatılacak. Özellikle emekliliğini hak etmiş üyelerimizin tedirgin olmalarına yol açan hususların aydınlığa kavuşturulması açısından bu seminer büyük önem taşıyor. İnanıyoruz ki, emekliliğini hak etmiş üyelerimiz, konunun uzmanı hocalarımızı dinledikten sonra, emekli olmadıkları zaman hak kaybına uğrayacakları kaygısının ne kadar yersiz olduğunu görecek, daha sağlıklı ve akılcı bir karar vereceklerdir dedi.

Şube Başkanı Ateş'ten sonra kürsüye Genel Başkan H. Hüseyin Kayabaşı geldi. Kayabaşı konuşmasına Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasasını değerlendirerek başladı.

Kayabaşı, sosyal güvenliğin bugün olumsuz noktaya gelmesinde siyasi iktidarların kurumun kaynaklarını verimsiz ve amacı dışında değerlendiren, kayıt dışını bir türlü kayıt altına alamayan ve özellikle emeklilikte popülist ve sürekli değişken politikalar izleyen siyasi iktidarların en büyük sorumluluğa sahip olduklarını söyledi. Kayabaşı, bu süreçte sendikaların da sorumluluğu olduğunu belirterek Bizler de uzun vadede çalışanların sosyal güvenlik haklarının aleyhine olacak, başta emeklilik olmak üzere popülist nitelikli düzenlemelere kısa vadeli bakış açısı nedeniyle karşı çıkmadık. Sonuçta sosyal güvenlik sistemi bugünkü noktasına geldi dedi.

Kayabaşı, 5510 çıktıktan sonra iş yerlerini dolaşarak bilgilendirme toplantıları yaptıklarını belirterek Bu seminerlerimiz başlattığımız bu sürecin devamı niteliğindedir ve arkadaşlarımızı bu yasa konusunda bilgilendirmeye, özellikle emekliliğini hak etmiş arkadaşlarımızın tedirginliklerini gidermeye yönelik bir seminer dizisidir dedi.

Genel Başkan H. Hüseyin Kayabaşı, konuşmasında ekonomik gelişmelere değinerek Türkiye'nin en temel sorunu işsizliktir. İşsizlik yoksulluğu ve gelir dağılımı bozukluğunu da beraberinde getirmektedir. İşsizlik kanayan bir toplumsal yara haline gelmiştir. Uygulanan ekonomik politikalar istihdam yaratmamaktadır. Sıcak paraya dayalı, ucuz döviz, yüksek reel faiz üzerinden dönen ekonomi, ne yazık ki istihdam yaratmamaktadır. Hükumetin, yalancı cennet yaratan ve Türkiye?nin cari açığını sürekli artıran bu ekonomik politikanın yerine, yatırımı, ihracatı ve istihdamı teşvik eden bir ekonomi politikayı yürürlüğe koyması gerekmektedir dedi.

Kayabaşı?ndan sonra kürsüye Sendikamız Eğitim-Basın Müdürü Dr. Fikret Sazak geldi. Sazak İstihdam Paketi ve Çalışanlara Etkileri konulu bir sunuş yaptı.

Sazak'tan sonra kürsüye Türk-İş Sosyal Güvenlik Celal Tozan geldi. Tozan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasasını anlattı.

Seminerin kapanış konuşması Soma seminerinde olduğu gibi Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri A.Levent Eşiyok yaptı. Eşiyok, sıcak bir günde salonu doldurarak seminer izleyen üyelere sabırlarından ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, taban eğitim seminerlerinin iş yerleri düzeyinde belirlenen program dahilinde devam edeceğini söyledi.