İKTİSADİ İŞLETME 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU
HABER / DUYURU

İKTİSADİ İŞLETME 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

Türkiye Maden İş Sendikası -

İKTİSADİ İŞLETME 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU
AKTİF
A- DÖNEN VARLIKLAR 233.759,15
10- HAZIR DEĞERLER 118.644,17
100- Kasa 30.622,12
102- Bankalar 88.022,05

12- TİCARİ ALACAKLAR 5.389,99
121- Alacak Senetleri 5.389,99

19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 109.724,99
190- Devreden KDV 109.724,99

B- DURAN VARLIKLAR 343.105,96
25- MADDİ DURAN VARLIKLAR 306.562,67
255- Demirbaşlar 306.562,67

26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK. 36.543,29
264- Özel Maliyetler 36.543,29
AKTİF TOPLAMI 576.865,11

PASİF

C- KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR 150.614,23
32- TİCARİ BORÇLAR HESABI 500,00
320- Satıcılar 500,00

34- ALINAN AVANSLAR 6.240,00
349- Alınan Diğer Avanslar 6.240,00

36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM. 143.874,23
360- Öd. Vergi ve Fonlar 58.496,10
361- Öd. Sosyal Güvenlik Kesinti 85.378,13
D- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 7.730.500,00
43- DİĞER BORÇLAR
431- Ortaklara Borçlar 7.730.500,00

D- ÖZKAYNAKLAR -7.304.249,12
58- GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİD.FARK. -5.166.475,57
580- Geçmiş Yıl Zararları -5.166.475,57

591- DÖNEM NET GELİR-GİDER FARKI -2.137.773,55
591- Dönem Net Zararı -2.137.773,55
PASİF TOPLAMI 576.865,11