HÜKÜMET İLE EMEK PLATFORMU ARASINDA UZLAŞMA SAĞLANDIĞI BELİRTİLEN KONULAR...
HABER / DUYURU

HÜKÜMET İLE EMEK PLATFORMU ARASINDA UZLAŞMA SAĞLANDIĞI BELİRTİLEN KONULAR...

Türkiye Maden İş Sendikası -

Hükümet ile Emek Platformu arasında SSGSS için yapılan görüşmelerde bazı konularda uzlaşma sağlandı. Bu konular ana başlıklarıyla şöyle:

Prim gün sayısının 7 bin 200 gün olarak uygulanmasında uzlaşma sağladı. Aylık bağlama oranının mevcut sistemdekiler için yüzde 3, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yüzde 2 olarak uygulanmasının öngörüldü. 7200 prim gün sayısı kademeli değil yasa yürürlüğe girer girmez tek seferde uygulanacak.

Emzirme ve cenaze yardımı konusundaki miktarları, SGK Yönetim Kurulu kararıyla Bakanlar Kurulu'nca belirlenmesinde anlaşmaya varıldı.

Hükümet, bu taleplerden, güncelleme katsayısı, fiilli hizmet zammı ve 65 yaş konusunda geri adım atılmadı.

Halen çalışan ve şu anda 10 yıl prim ödeme gün sayısını doldurmamış olan sigortalılar için aylık bağlama oranının yüzde 3, 10 yıldan sonraki süreçte ise yüzde 2 olarak belirlendiğini, yasa yürürlüğe girdikten sonra sisteme girecekler için de yüzde 2 olacak.

Diş proteziyle ilgili 18 ve 45 yaş sınırları ve yüzde 50'sinin kurum tarafından ödenmesi uygulamasının sosyal taraflarla yapılan önceki görüşmelerde varılan mutabakat çerçevesinde tasarıdan çıkartılmasına karar verildi. Yaş sınırı olmaksızın bütün sigortalıların diş protezleri, herhangi bir ödeme yapılmadan karşılanacak.

Hükümet, sağlıkta katılım payı uygulamasından geri adım atmadı.
Türk-İş Genel Başkanı Kumlu: Büyük ölçüde uzlaşma sağladık... Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verdikleri tekliflerde ''büyük ölçüde, yüzde 80-90 oranında mutabakat sağladıklarını'' söyledi.

Emek Platformu bileşenleri olarak 19 maddelik önerilerde bulunduk. Bugüne kadar 2-3 hususta mutabakat sağlayamadık, ama inanıyor ve ümit ediyorum ki bu hususlar da Genel Kurul aşamasında yetkililer bu konuları gözden geçirecekler, biz de takip edeceğiz'' dedi.

Kumlu, ''yaş'', ''güncelleme katsayısı'' ve ''fiili hizmet zammı'' konularında mutabakat sağlanamadığını belirterek, Genel Kurul aşamasında bu konularda görüşmelerinin devam edeceğini kaydetti.

Kumlu, ''65 yaş kararı olmazsa olmaz taleplerinizdendi. 65 yaş talebiniz olmadığı halde eylemlerinizden vazgeçecek misiniz?'' sorusu üzerine, ''Verdiğimiz tekliflerde, büyük ölçüde, yüzde 80-90 oranında mutabakat sağladık. Güncelleme katsayısı, 65 yaş ve fiili hizmet zammında mutabakat sağlanamadı. Bunu da zaman içinde izleyeceğiz, takip edeceğiz'' dedi.