SENDİKAMIZ YÖNETİM KURULU'NUN GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ (GELİ) İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
BASIN AÇIKLAMASI

SENDİKAMIZ YÖNETİM KURULU'NUN GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ (GELİ) İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Türkiye Maden İş Sendikası -

Son dönemde, sendikamızın örgütlü olduğu, Yatağan ve Havalisi şubemizin örgütlülük alanındaki Güney Ege Linyitleri İşletmesi'nde, yalnızca işletmede çalışan üyelerimizi değil, tüm müessese çalışan ve yönetimini, bölge halkını rahatsız eden bazı gelişmeler olmuştur. Bugüne kadar işletmeye her anlamda başarılı bir çalışma ve mücadele ile sahip çıkmayı başarmış, bu işletmenin gerek verimlilik ve üretim düzeyi, gerekse sağlıklı, güvenli çalışma ortamı açısından örnek bir işletme haline gelmesinde büyük katkılar sağlamış olan Yatağan ve Havalisi şubemiz işletmede iş barış ve huzurunun zedelenmemesi için geçmişte olduğu gibi, bugün de özenli bir çaba içerisindedir.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu olarak Yatağan ve Havalisi şubemizin bu konudaki çalışmalarını, girişimlerini: Yatağan ve Havalisi şubemizin yaptığı girişimler, işletmedeki iş barış ve huzurunu zedeleyen girişimlerin önüne geçmek, işletmede üst seviyeye çıkan, güvenli, huzurlu ve verimli çalışma ortamını sürekli kılmak içindir. Bugün ülkemizin ucuz ve güvenilir enerji üretimine her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Hükümetimiz de, Enerji Bakanlığımız da bunun bilinci içinde politikalar oluşturmaya ve uygulama çalışmaktadır. Bu çerçevede, ucuz enerji üretim üniteleri özelliğine sahip olan yerli kömür ile çalışan termik santralların ve dolayısıyla bu santralları besleyen kömür işletmetlerinde verimlilik büyük önem taşımaktadır. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak bu önemin bilincinde, bu işletmelerimizde verimliliği üst seviyeye çıkartacak, üretimi artıracak, üyelerimizin rahat, huzurlu ve verimli biçimde üretim yapmalarını sağlayacak iş organizasyon ve çalışma ortamının tesis edilmesi için sürekli bir çalışma içinde bulunmaktayız. Bu çerçevede, örgütlü olduğumuz işletmelerin ihtiyaç duyduğu yatırımların yapılması, personel açığının kapatılması, üretim ve verimliliği olumlu etkileyecek akılcı bir personel politikasının uygulanması konusunda işletme yönetimleri kadar çaba sarf etmekteyiz.

Sendikamız Yatağan ve Havalisi şubemiz de bu anlayışın en güzel örneğini örgütlü olduğu GELİ'de hayata geçirmiştir:
- İşletmenin ihtiyaç duyduğu yatırımların yapılması,
- Üretimde ihtiyaç duyulan personel açığının, doğru bir personel politikası ile kapatılması,
- Üretim dışında, atıl personelin üretime kaydırılması,
- İşyerinde iş barış ve huzurunun sağlanması,
- Güvenli, sağlıklı bir iş ortamının sağlanması,konularında aktif ve sorumlu bir çalışma içinde olmuştur. Böylece, GELİ'de verimlilik, üretim, sağlanan huzurlu, güvenli ve sağlıklı iş ortamında en üst seviyeye çıkmış, bu işletmemiz en fazla vergi ödeyen ilk 50 işletme arasına girmiştir.

Hiç kimsenin bu işletmemizde yakalanan bu verimli, huzurlu çalışma ortamına bozmaya yönelik girişimlere hakkı yoktur. Tüm üyelerimizin de bu bilinç ve kararlılık içinde olduklarını biliyoruz. Sendika olarak bu girişimlerin birlik ve dayanışma, bütünlük içinde karşısında olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak ülkemizin daha ucuz ve güvenilir enerji üretiminin artırılması, üyelerimizin sağlıklı, güvenli, huzurlu iş ortamlarında en verimli biçimde üretim yapmaları, hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.