METMAR İŞVERENİNDEN İŞÇİ KIYIMI
BASIN AÇIKLAMASI

METMAR İŞVERENİNDEN İŞÇİ KIYIMI

Türkiye Maden İş Sendikası -

ÇALIŞMA YASALARININ GİREMEDİĞİ İŞYERİNDE, SENDİKAL ÖRGÜTLENMEYE İŞÇİ KIYIMI

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın örgütlenme çalışmaları yürüttüğü Silifke Taşucu'unda faaliyet gösteren METMAR işvereni sendikaya üye olan 8 işçiyi işten attı.

Konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsmail Aslan METMAR işvereninin işyerinde iş yasalarının hemen hiçbir hükmünü uygulamadığını, işçileri keyfi biçimde kendi çıkarlarına ve kurallarına göre çalıştırdığını belirterek şöyle dedi: 2010 yılında böyle bir işyeri olduğuna insanın inanası gelmiyor. İhracata dönük çalışan ve oldukça karlı bir işletme olan METMAR'da işveren iş yasalarının hiçbir hükmünü uygulamıyor: Çalışma saati kavramı yok. İşçiler işverenin istediği sürece çalışıyorlar. Hafta tatili yok. Fazla mesai yok. Fazla çalışmalar yasalarımızda angarya yasaklanmasına karşın angarya olarak yaptırılıyor. Yıllık ücretli izin kullandırılmıyor. Her şey işverenin keyfine göre, çıkarına göre uygulanıyor. Deyim yerindeyse tam bir kölelik düzeni. Ne kadar prim, vergi kaçırıyor bilinmiyor. Dahası işçiler bankaya yatırılan işçi ücretiyle, düzenlenen bordroların farklı olduğunu söylüyor.

İsmail Aslan, çalışma yasalarının giremediği bu işyerinde sendikanın örgütlenme çalışması yürüttüğünü belirterek Yasaları hiçe sayan işveren sendikamıza üye olan işçilerden 8'ini işten attı. İşyerinde çalışma yasalarının hiçbir hükmünü uygulamayan işveren, sendika ile işyerine yasa, hak, hukuk gireceğini bildiği için sendikaya üye olanları işten çıkartarak sendikalaşmayı engellemeye çalışıyor dedi.

Genel Başkan İsmail Aslan, işyerinde sendikalı, toplu iş sözleşmeli çalışma düzenini kurmak, uygulanmayan çalışma yasalarını uygulatmak, işverenin vergi ve prim kaçırmasını engellemek için kararlı olduklarını belirterek İşveren Türk Ceza Yasası'nın 118. maddesindeki açık hükme karşın, sendikaya üye oldukları için işçileri işten çıkardı. Bilindiği gibi TCK'nın Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi başlıklı 118. maddesi sendikalaşmayı engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişilerin altı aydan iki yıla kadar; cebir veya tehdit kullanarak veya hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerini engelleyen kişilerin ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını öngörüyor. Bize göre işveren 118. madde kapsamında suç işledi. Biz, bir yandan örgütlenme çalışmasını yürütürken, diğer yandan işveren için gerekli suç duyurularını yapacağız dedi.

İsmail Aslan, işvereni işçilerin sendikaya üye olma hakkını kullanmaya engel olmamaya, haksız işten çıkardığı işçileri de yeniden işe almaya davet etti.